Idioma: Malayo [Bahasa Melayu]

Volver a Malayo

  • Pronunciación de saiz saiz
  • Pronunciación de banyak banyak
  • Pronunciación de Malaysia Malaysia
  • Pronunciación de berapakah berapakah
  • Pronunciación de kenapa kenapa
  • Pronunciación de sepang sepang
  • Pronunciación de berbaur berbaur